oceňování domů, bytů a pozemků

Specialista na oceňování domů, bytů a pozemků

Komplexní služby v oboru nemovitostí

Více informací

Oceňování nemovitostí pro majetkoprávní převody, dědická řízení a bankovní účely.

Rychlé, spolehlivé a hlavně realitě vždy plně odpovídající nacenění nemovitého majetku!

Přejete si odborný odhad ceny nemovitosti či vytvoření znaleckého posudku? Tak přesně s tím Vám velice rád pomohu! Nabídnout mohu vskutku profesionální služby a přístup. Dokonce jsem připraven sám klientovi zajistit všechny potřebné podklady pro vypracování odhadu, respektive znaleckého posudku, pokud je nemá k dispozici po ruce.

0+
zkušeností v oboru
0+
spokojených zákazníků

Jmenovitě mezi tyto nezbytné podklady se řadí:

 • výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví,
 • kopie snímku katastrální mapy,
 • geometrický plán v případě, kdy nemovitost není zapsána v katastru nemovitostí,
 • regulativy vyplývající z územního plánu.

V případě, že je nemovitost pronajímána, jsou navíc potřebné následující podklady:

 • nájemní smlouvy
 • vyúčtování nákladů na správu a provoz nemovitosti
 • doklady o roční platbě daně z nemovitosti
 • pojistné smlouvy k nemovitosti

Znalecké posudky

 • vypořádání spoluvlastnictví (SJM, podílové spoluvlastnictví)
 • nepeněžitý vklad do majetku firmy
 • exekuce, dražby
 • daň z nabytí nemovitých věcí
 • soudní spory
 • ocenění věcného břemene služebnosti nebo reálného břemene

Odhady

 • vyřízení nové hypotéky
 • refinancování stávající hypotéky u nového bankovního ústavu
 • vlastní přehled o tržní hodnotě
 • odhady pro účely úvěrového řízení u bank a hypotečních ústavů
 • odhady pro soukromé potřeby

Dědictví

 • odborné vyjádření k ceně nemovitosti
 • podklady pro dědické řízení
 • odhad ceny rodinného domu k dědictví
 • nacenění nemovitosti pro notáře

Postup práce

1. Domluvím se na Vámi požadovaném účelu odhadu a podrobněji se Vás optám na nemovitost. Poté přijdu s tím, co mu mohu nabídnout a za jakých podmínek.

2. Sjednáme si čas tzv. místního šetření, jež se musí vždy konat v místě oceňované nemovitosti za Vaší přítomnosti, případně za přítomnosti zástupce.

3. Provedu realizaci samotného vyhotovení odhadu / znaleckého posudku.

4. Obdržíte ode mě dvě vyhotovení odhadu/ znaleckého posudku, a to i v elektronické formě v PDF.

Kontakt